website

Aydınlatma Metni - KVKK

Lebeni Deri Turizm Tekstil Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (bundan böyle "Lebeni Deri" veya "Şirket" olarak anılacaktır), müşterilerinin kişisel verilerinin korunması konusunda büyük bir özen göstermektedir.

Bu bağlamda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak sizleri aydınlatmayı amaçlamaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Lebeni Deri tarafından toplanan kişisel veriler, aşağıda sıralanan amaçlar doğrultusunda ve belirtilen hukuki sebeplere dayanarak işlenebilecektir:

 • Kişisel Veri Kategorileri: Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Pazarlama, Finans, İşlem Güvenliği
 • Hukuki Sebep: Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması

Bu çerçevede, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sağlanması, sipariş süreçlerinin yönetimi, müşteri kayıtlarının oluşturulması, faturalandırma işlemleri, satış sonrası destek hizmetleri, ürün iadeleri veya değişim talepleri gibi çeşitli işlemler gerçekleştirilebilecektir.

Ayrıca, kişisel veriler;

 • Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Müşteri iletişim bilgilerinin güncellenmesi,
 • Finansal işlemlerin takibi gibi hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, iş ortakları ve tedarikçilere, kanunen yetkili kurum ve kuruluşlara, işlenme amacına uygun şekilde ve ilgili hukuki sebeplere dayanarak aktarılabilecektir. Bu aktarım işlemleri, ürün ve hizmetlerin sağlanması, sözleşme ve müşteri taleplerinin yerine getirilmesi, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz, elektronik ve fiziki ortamlarda, çeşitli iletişim kanalları ve Şirketimizle yapılan doğrudan işlemler vasıtasıyla toplanmaktadır. Bu toplama işlemleri, kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

İlgili Kişilerin Hakları

İlgili Kişilerin Kanun'un 11. Maddesinde Belirtilen Hakları

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. maddesi uyarınca, kişisel verilerinizle ilgili olarak sahip olduğunuz hakları aşağıda sıralamaktayız:

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenip İşlenmediğini Öğrenme: Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme hakkına sahipsiniz.
 2. Kişisel Verileriniz İşlenmişse Bilgi Talep Etme: Eğer kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin olarak detaylı bilgi talep etme hakkınız bulunmaktadır.
 3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacını Öğrenme: Toplanan kişisel verilerinizin hangi amaçla işlendiğini ve bu amaçlara uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme hakkınız var.
 4. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Üçüncü Kişileri Bilme: Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme hakkına sahipsiniz.
 5. Kişisel Verilerinizin Düzeltilmesini İsteme: Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde, bunların düzeltilmesini talep etme ve bu düzeltmenin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme hakkınız bulunmaktadır.
 6. Kişisel Verilerinizin Silinmesini veya Yok Edilmesini İsteme: Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme ve bu işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme hakkına sahipsiniz.
 7. Otomatik Sistemlerle Analiz Edilen Verilere İtiraz Etme: İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkınız var.
 8. Kanun’a Aykırı Olarak İşlenen Veriler Sebebiyle Zararın Giderilmesini Talep Etme: Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Şirketimizin belirlediği prosedürlere uygun şekilde iletebilirsiniz. İletişim bilgileri ve detaylı yönlendirmeler, Şirketimizin resmi internet sitesinde yer alan ilgili bölümlerde mevcuttur. Şirketimiz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde bu talepleri ücretsiz olarak sonuçlandırmayı taahhüt eder. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Lebeni Deri Web Sitesi Üyeliği

Lebeni Deri web sitesine üye olmanız halinde, kampanya ve fırsatlardan yararlanma, pazarlama iletişimleri alma gibi çeşitli avantajlardan faydalanabilirsiniz. Üyelik detayları ve sözleşmesine Şirketimizin internet sitesinden erişilebilir. Üyelikle ilgili kişisel verileriniz, belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenecektir.

Genel Değerlendirme

Bu aydınlatma metni, kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi, aktarılması ve ilgili kişilerin haklarına dair genel bilgilendirme sağlamayı amaçlar. Şirket olarak, kişisel verilerinizin gizliliğine ve güvenliğine azami derecede önem veriyoruz. İşlemleriniz sırasında topladığımız kişisel veriler, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak ve yüksek güvenlik standartlarında korunmaktadır.

Her türlü soru, görüş ve talepleriniz için Şirketimizle iletişime geçebilirsiniz. Kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanmak istediğinizde veya konuya dair daha fazla bilgi almak istediğinizde, belirtilen iletişim kanallarımız aracılığıyla bizlere ulaşabilirsiniz. Şirketimiz, kişisel verilerin korunması konusunda sizlere yardımcı olmaktan memnuniyet duyacaktır.

Special instructions for seller
Add A Coupon

What are you looking for?


Popular Searches: Jeans  Dress  Top  summer