website

Aydınlatma Metni - KVKK

Lebeni Deri Turizm Tekstil Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (bundan böyle "Lebeni Deri" veya "Şirket" olarak anılacaktır), sahiplerinin kişisel verilerinin korunması konusunda büyük bir özen göstermektedir.

Bu esnek, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel aydınlatmanın açıklığında sizin için aydınlatmayı sağlar.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Lebeni Deri tarafından kişisel veriler, aşağıda sıralanan mali hesaplar ve belirtilen hukuki sebeplere dayanılarak çalıştırılabilecektir:

 • Kişisel Veri Kategorileri: Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Pazarlama, Finans, İşlem Güvenliği
 • Hukuki Sebep: Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması

Bu birlikte, ürün tarafından sunulan ürün ve sunumun sunulması, siparişlerin boyutlarının yönetimi, müşteri kayıtlarının ulaşılabilir, faturalandırma işlemleri, satış sonrası destek hizmetleri, ürün iadeleri veya değişim değişimleri gibi çeşitli işlemler gerçekleştirilebilecektir.

Ayrıca kişisel veriler;

 • Resmi kurumun dağıtılmasının yerine getirilmesi,
 • Müşteri iletişim bilgilerinin güncellenmesi,
 • Finansal işlemlerin takibi gibi hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel korunmaz, iş ortakları ve kiralıklara, kanunen yetkili kurum ve kuruluşlara, işlenme amacına uygun şekilde ve ilgili hukuki sebeplere dayanılarak aktarılabilir. Bu ödeme işlemleri, ürün ve hizmet sunumu, sözleşme ve müşterinin dağıtılmasının yerine getirilmesi, hukuki süreçlerin yerine getirilmesi gibi üretim işlemleri gerçekleştirilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Kişisel hastalıklar, elektronik ve fiziki, çeşitli iletişim bağlantıları ve Sistemle yapılan doğrudan işlemler üst üste konulur. Bu toplama işlemleri, kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

İlgili Kişilerin Hakları

İlgili Kişilerin Kanun'un 11. Maddesinde belirtilen Hakları

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. maddesi saklanamayan, kişisel verilerinizle ilgili olarak sahip olunan haklar aşağıda sıralanmaktadır:

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenip İşlenmediğini Öğrenme: Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme hakkı avantajı.
 2. Kişisel Verileriniz İşlenmişse Bilgi Talep Etme: Eğer kişisel olarak kesilirse, buna ilişkin olarak detaylı bilgi talep etme süresi bulunmamaktadır.
 3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacını Öğrenme: Toplanan kişisel bilgilerin hangi amaçla işlendiğini ve bu amaçlara uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi öğrenme yeteneğiz var.
 4. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Üçüncü Kişileri Bilme: Kişisel bilgilerin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişilerin öğrenme hakkı avantajları.
 5. Kişisel Verilerinizin Düzeltilmesi İsteme: Kişisel bilgilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde, bunların bileşenlerini talep etme ve bu düzeltmenin kişisel verilerinin aktarıldığı, üçüncü kişilerin bildirilmesini istememe yetkisi yoktur.
 6. Kişisel Verilerinizin Silinmesini veya Yok Edilmesini İsteme: Kanun ve ilgili diğer kanun kayıtne uygun olarak işlenmesine rağmen, çalıştırmaların arızaların ortadan kalkması halinde kişisel bölümlerin silinmesini veya silinmesini talep etme ve bu işlemin devre dışı bırakıldığı üçüncü bildirimi yapılmaması.
 7. Otomatik Sistemlerle Analiz Edilen Verilere İtiraz Etme: İşlenen bilgilerin münhasıran otomatik sistemlerin döşenmesi analiz edilmesinin sağlanması aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasının itiraz etme özgürlüğüz var.
 8. Kanun'a Aykırı Olarak İşlenen Veriler Sebebiyle Zararın Giderilmesi Talep Etme: Kişisel bakımın Kanun'a aykırı olarak yapılan işlemler nedeniyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme ücretiz bulunmaktadır.

Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Programın prosedürlerine uygun şekilde iletebilirsiniz. İletişim bilgileri ve detaylı yönlendirmeler, Sistemin resmi internet sitesinde yer alan ilgili veriler mevcuttur. Şirket, talebin kayıtlı olduğu en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde bu patlamaları ücretsiz olarak sonuçlandırmayı taahhüt etmektedir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından kaydedilen tarifedeki ücret alınır.

Lebeni Deri Web Sitesi Üyeliği

Lebeni Deri web sitesinde üye olmanız halinde, kampanya ve olanaklardan yararlanma, pazarlama iletişimleri alma gibi çeşitli avantajlardan yararlanabilirsiniz. Üyelik ayrıntıları ve sözleşmesinin internet ortamında erişilebilir olması. Üyelikle ilgili kişisel ayarlarz, belirtilen birimler ve hukuki sebepler çerçeveleri işlenecektir.

Genel Değerlendirme

Bu aydınlatma metni, kişisel aydınlatmanın iyileştirilmesi, aktarılması, aktarılması ve ilgili kişilerin haklarına ilişkin genel bilgilendirme sağlamayı sağlar. Şirket olarak, kişisel bakımın gizliliğine ve azami ölçüde önem veriyoruz. İşlemleriniz sırasında topladığımız kişisel veriler, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak ve yüksek güvenlik standartlarında korunmaktadır.

Her türlü soru, görüş ve ayrıntılarız için şirketle iletişim kurabilirsiniz. Kişisel verilerinizi ilgili haklarınızı kullanmak istediğinizde veya daha fazla bilgi almak istediğinizde, belirtilen iletişim kanallarımız aracılığıyla elimizde ulaşabilirsiniz. Şirketimiz, kişisel verilerin korunması konusunda sizlere yardımcı olmanın keyfini duyacaktır.

Satıcı için özel talimatlar
Kupon Ekle

Ne arıyorsun?


Popüler aramalar: Kot  Elbise  Üst  Yaz