website

Ön Bilgilendirme Formu

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU
1. KONU
İşbu Satış Sözleşmesi Ön Bilgi Formu'nun konusu, SATICI'nın, SİPARİŞ VEREN/ALICI' ya satışlarını yaptığı, aşağıdaki özellikler ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun - Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG) :27.11.2014/29188) hükümlerin gerekliliklerini, haklarını ve yükümlülüklerini kapsamaktadır. İş bu ön bilgilendirme kaydını kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu onayı onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo bedeli, vergi gibi belirtilen ek ücret ödeme bedeli karşılığında girileceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen alır.
2. SATICI BİLGİLERİ
Ünvanı : {_saticiunvan_}
Adres : {_saticiadres_}
Telefon : {_saticitelefon_}
Faks: {_saticifax_}
Eposta: {_saticimail_}
3. ALICI BİLGİLERİ(Bundan sonra ALICI olarak anılacaktır.)
Teslim edilecek kişi : {_aliciad_} {_alicisoyad_}
Teslimat Adresi : {_teslimatadresi_}
Telefon : {_alicitelefon_}
Eposta/kullanıcı adı : {_alicimail_}
4. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ
4.1 Malin / Ürün/Ürünlerin / Hizmetin temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI'ya ait internet sitesinde yer almaktadır. Ürünün temel özelliklerini kampanyalaştırabilmek için inceleyebilirsiniz. Kampanya süreleri kadar geçerlidir.
4.2 Listelenen ve sitede ilan edilen Fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar belirtilen süre boyunca geçerlidir.
4.3 Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dahilinde satış fiyatı aşağıdaki tabloda verilmektedir.
{_urunbilgileri_}
Kargo Tutarı : {_kargo_}
Ödeme Şekli ve Planı : {_odemesekli_}
{_odemetablosu_}
Teslimat Adresi : {_teslimatadresi_}
Fatura Adresi : {_faturaadresi_}
Sipariş Tarihi : {_tarih_}
5. GENEL HÜKÜMLER
5.1. ALICI, SATICI'ya ait internet sitesindeki sözleşmenin ana özellikleri, ürünün temel özellikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgilerin saklanması, bilgi sahibi olup olmadığı, elektronik dayanıklılığın gerekli olduğu teyidi kabul edilir, beyan ve taahhüt edilir. ALİSİN; Ön Bilgilendirmeyi elektronik sistemin teyit edilmesi, mesafeli satış sözleşmesinin dağıtımından önce, SATICI tarafından ALICI' ya ödünç verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, bozulmayan vergiler dahilinde fiyatını, ödeme ve teslimatın alınmasını de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini, beyan ve tutarlılığını sağlar .
5.2. Sözleşme konusu bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydıyla ALICI'nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler bölümünde belirtilen süre boyunca bölgesel ALICI veya ALICI'nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içerisinde ALICI'ya teslim edilmemesi durumunda, ALICI'nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.
5.3. SATICI, sözleşme konusu ürün eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine uygun, uygun bir şekilde parça temini olan bilgi ve belgeler ile işi doğruluk ve doğruluk esasları dahilinde ifa sunmayı, hizmet standartlarını korumayı yükseltmeyi, her şeyin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve vizyon ile hareket etmeyi kabul etmeyi, beyan ve taahhüt eder.
5.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI'yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak, eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
5.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine sunulmasının imkânsızlaştırılması halinde sözleşmenin kapsamını yerine getiremezse, bu durum, öğrenilenler 3 gün içinde yazılı olarak öğrenime bildirilecektir, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI'ya iade edilir, beyan ve taahhüt eder.
5.6. ALICI, sözleşme konusu ürün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formunu elektronik olarak teyit edebilir, herhangi bir başka sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarının iptal edilmesi halinde, SATICI'nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.7. ALICI, Sözleşme konusu ürün ALICI veya ALICI'nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının yetkiliz kişilerce haksız kullanılması sonucu sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI'ya ait olacak şekilde SATICI'ya iade edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.8. SATICI, şarjın tükenmesi dışında, açık görüşemeyen ve harcama borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin kesilmesi gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürün süresi içinde teslim edemez ise, durum ALICI' ya bildireceğini kabul eder, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesi, sözleşme konusu ürün varsa emsali ile değiştirilmesi ve/veya teslimatın sürekli olarak engellenmesinin ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI'dan talep etme hakkı haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI'nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI'nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise ürün bölünmesi, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceği, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI'nın hesaplarına devam edilmesi halinin banka işlemi süreci ile ilgili durduğu, ALICI, olası gecikmeler için SATICI'yı Sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.FATURA BİLGİLERİ
Reklam/Soyad/Ünvan : {_aliciad_} {_alicisoyad_}
Adres : {_teslimatadresi_}
Telefon : {_alicitelefon_}
Eposta/kullanıcı adı : {_alicimail_}
Fatura teslimi : Fatura sipariş teslimatı sırasında faturalandırılmak sipariş ile birlikte
teslim etmek.
7. ÇAYMA HAKKI
7.1. ALICI; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürün kendisine veya gösterilen adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (dört) gün içerisinde, SATICI'ya beyanname ile hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenilmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin mali haklardan vazgeçerek sözleşmeden cayma bedelini ödeyebilirsiniz. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı günden itibaren azalmaya başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, kaçakçılığın onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma tazminatının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI'ya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirilip peşinen kabul eder.
7.2. Cayma sigortasının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI'ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürün işbu sözleşmesi düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayan Ürünler"in süresi boyunca kullanılmamış olması uzatılır. Bu hakkın kullanılması halinde,
7.2.1 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürün faturası, (İade edilmek istenen ürün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte sunulması gerekmektedir. Faturası kurumları amacıyla sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
7.2.2. İade formülü,
7.2.3. İade edilmeyecek, bozulmayacak kutu, ambalaj, varsa standart aksesuarlarla birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
7.2.4. SATICI, cayma bildiriminin kendisinden itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI'yı borç olarak ALICI'ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde mal iade almakla kayıtlıdır.
7.2.5. ALICI'nın kusurundan kaynaklanan bir sonuçta malın değerinde bir azalma olursa veya çoğaltılamazsa ALICI kusuru oranında SATICI'nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içerisinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılmasının sonucu olarak ortaya çıkan değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.
7.2.6. Cayma maliyetinin kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limitinin bölünmesinin yerine düşülmesi halinde kampanya kapsamında yararlanılan indirim miktarı iptal edilir.
8. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
8.1. a) Fiyatı finansal piyasalardaki para birimlerine bağlı olarak kalıcı ve satıcı veya sağlayıcının kontrolü olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
b) Tüketicinin ihtiyaçlarını veya kişisel bilgilerini düzenlediğiniz mallara ilişkin sözleşmeler.
c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların sözleşmeye ilişkin teslimine.
ç)inden Teslim sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu özellikler içeren mallardan; değişim, sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve parçanın uygunluğunun ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurların özellikleri halinde maddi olarak saklanan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine, veri kaydedilebilmesi ve veri saklanabilmesine ilişkin sözleşmeler.
f) Abonelik süresi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi sürekli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
g) değişiklik yapmadan bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zaman bakılmasına ilişkin sözleşmelere ilişkin.
ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya işlemlere anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
h) Cayma süresi hakkı sona ermeden önce, hijyenin bölünmesi ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.
8.2. SATICI şikayetleri ve itirazları konusunda başvurularını, aşağıda belirtilen kanunda belirtilen parasal bölüştürme dâhilinde hijyenin yerleşim yerinin bulunduğu veya idari bölmenin oluşturduğu yerdeki rahatsızlıkları hakem heyetine veya mahkemeye yapabilir. Parasal sınırına ilişkin bilgiler aşağıdadır:
28/05/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:
a) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 68. Maddesi gerekliliği değeri 2.000,00 (ikibin) TL'nin altında tutulanlarda ilçe terörist hakem heyetlerine,
b) Değeri 3.000,00(üçbin)TL'nin altında bulunan sızıntılarda il terörist hakem heyetlerine,
c) Büyükşehirlerde bulunan illerde ise değeri 2.000,00 (ikibin) TL ile 3.000,00(üçbin)TL' arasındaki anlaşmazlıklarda il terörist hakem heyetlerine başvuru yapılmaktadır.
İşbu Sözleşme ticari faizle yapılmaktadır.
SATICI: {_sirketadi_}
ALICI: {_aliciad_} {_alicisoyad_}
TARİH: {_tarih_}
Satıcı için özel talimatlar
Kupon Ekle

Ne arıyorsun?


Popüler aramalar: Kot  Elbise  Üst  Yaz