website

Site Kullanım Şartları - Üyelik Sözleşmesi

SİTE KULLANIM ŞARTLARI
Lütfen sitemizi kullanmadan önce bu 'site kullanım koşullarını' dikkatlice okuyunuz.
Bu alışveriş sistemini kullanan ve alışveriş yapan aşağıdaki şartları kabul ettiğiniz varsayılmaktadır:
Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar ('site') ……………………… bulunduğu yerde ……………………………….firmasının (Firma) kendisi tarafından işletilmesi gerekir. Sizler ('Kullanıcı') sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olarak, sitedeki hizmetlerden yararlanmakla ve kullanmakla devam etmekle; Bağlı olduğunuz kurallara göre sözleşme hakkı, yetkiye ve hukuki ehliyete sahip ve 18 yaş üzerinde kullanabileceğinizi, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, bilgilerinizi ve sözleşmede yazan şartlara bağlı olarak kabul etmiş olduğunuzu belirtmişsiniz.
İşbu sözleşme aykırılık sözleşmesi konusu site ile ilgili hak ve beyanlar yükleri ve işbu sözleşmeleri kabul ettiklerinde Sözleşme geçiş hak ve yükümlülüklerini eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.
1. SORUMLULUKLAR
A. Firma, Fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.
B. Firma, üyenin sözleşmesi konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.
C. Kullanıcı, sitenin kullanımında dönüş elektrik yapmayacağını ya da bunların kaynak açmasını veya elde etme amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunup bulunmadığını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu kırılma, hakkında hukuki ve cezai işlemin başlatılmasını peşinen kabul eder.
D. Kullanıcı, sitenin haklarında, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, Zararlı, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetler teşvik eden içerik üretmeyeceğini paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda 'Site'de bulunur, bu tür hesapları askıya alınabilir, sona erdirilebilir, yasal işlem başlatma parası saklı tutulur. Bu nedenle deneme mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi verimlerinin karşılığını saklı tutar.
e. Sitenin kişilerin veya üçüncü kişilerle olan ilişkilerinin sorumluluğundadır.
2. Fikri Mülkiyet Hakları
2.1. İşbu Site'de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntemler gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları sitesi işletilteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukuk koruması altındadır. İşbu Site'nin ziyaret edilmesi veya bu Site'deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.
2.2. Sitedeki yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Sitenin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.
3. Gizli Bilgi
3.1. Firma, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklama yapmayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı'yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiler içermekte olup, kısaca 'Gizli Bilgiler' olarak anılacaktır.
3.2. Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. Pazarlama faaliyetleri kapsamında varlığı ile sınırlı olmak üzere, Site'nin sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik katılımları ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profilinin belirlenmesi, müşteri profilinin uygun promosyon ve kampanyalar sunulması ve çoğaltılması amacıyla çoğaltılmasıdır.
3.3. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usul dairelerinde bu talimatların talep edilmesi halinde ve yasali emredici mevzuat hükümlerinin gerekliliğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu resmi makamlara açıklanabilecektir.
4. Garanti Vermeme: İŞBU SÖZLEŞME MADDESİ UYGULANABİLİR KANUNUN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLACAKTIR. FİRMA TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER "OLDUĞU GİBİ” VE "MÜMKÜN OLDUĞU” TEMELDE SUNULMAKTA VE PAZARLANABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLAL ETMEME KONUSUNDA TÜM ZIMNİ GARANTİLER DE DÂHİL OLMAK ÜZERE HİZMETLER VEYA UYGULAMA İLE İLGİLİ OLARAK (B) UNLARDA YER ALAN TÜM BİLGİLER DÂHİL) SARİH VEYA ZIMNİ , KANUNİ VEYA BAŞKA BİR NİTELİKTE HİÇBİR GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR.
5. Kayıt ve Güvenlik
Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt yaptırmak zorundaydı. Aksi halde bu Sözleşmenin ihlal edilmesi sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeden hesap kapatılabilecektir.
Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşması veri bozulmalarından ve güvenlik bozulmalarından veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Firma sorumlusu sorumlu olmaz.
6. Mücbir Şebep
Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangınlar, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk Hareketler, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve altyapı yayını, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte "Mücbir Sebep" olarak anılacaktır.) dolayısıyla sözleşmeden doğacak Bu süre boyunca Taraflar'ın işbu Sözleşmesi'nden doğan hak ve yükümlülüklerin askıya alınması alınır.
7.Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik
İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelir, sözleşmenin geri kalanının izlenmediğini sürdürür.
8.Sözleşmede değişiklik yapmalar
Firma, dilediği zaman sitede sunulan hizmetler ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen sürdürebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. depoları takip etmek Kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.
9. Tebligat
İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Firma'nın bilinen e.posta adresi ve kayıtlı olarak kayıtlı e.posta adresi dikkate alınacaktır. Kullanıcı, üyenin düzenli olarak devam eden adresin güncel tebligat adresi olup, dosya durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer bölümlerin bildirileceğini, aksi takdirde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.
10. Delil Sözleşmesi
Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için her türlü anlaşmazlıklarda Taraflar'ın defteri, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıt ve fakslanabilir 6100 sayılı Hukuk Muhakeme Kanunu mevcut delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz edilmeyi kabul eder.
11. Uyuşmazlıkların Çözümü
İşbu Sözleşme'nin gözyaşlarından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
Satıcı için özel talimatlar
Kupon Ekle

Ne arıyorsun?


Popüler aramalar: Kot  Elbise  Üst  Yaz